Agnieszka Szlacheta

Agnieszka Szlacheta – absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w zakresie gry na organach. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Teoria Muzyki, w trakcie których doskonaliła warsztat prelekcji i krytyki pod okiem dr hab. Małgorzaty Janickiej-Słysz. Swoje zainteresowania naukowe skoncentrowała wokół twórczości kompozytorów brytyjskich XX w. Uczestniczyła w licznych sesjach naukowych i konferencjach muzykologicznych m.in. w Gdańsku, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Po ukończeniu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego odbyła staż nauczycielski w Szkole Muzycznej I st. w Brzesku, prowadząc zajęcia kształcenia słuchu i audycji muzycznych, uczyła także gry na pianinie w szkołach niepublicznych na Śląsku. Działalność pedagogiczną kontynuuje jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej I st. w Myszkowie. Znajduje się w gronie członków stowarzyszenia Fiori Musicali. Jest ponadto absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Ekonomia. Obecnie pracuje także w zawodzie księgowego.