Włodzimierz Krawczyński

Włodzimierz Krawczyński, ceniony dyrygent i chórmistrz.
Od blisko 50 lat prowadzi rozmaite chóry w Częstochowie. Obecnie pod jego opieką znajdują się dwa: ” Basilica Cantans” chór Archikatedry i Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie oraz chór „Cantate Deo” działający przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie. Od kilu lat jest organizatorem „Katedralnych Spotkań Chórów”