Katarzyna Suska-Zagórska


Katarzyna Suska-Zagórska, mezzosopran
Wybitna polska śpiewaczka wykonująca szeroki repertuar dzieł oratoryjnych , operowych i pieśniowych. Solistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno–Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Izabelli Jasińskiej – Buszewicz (1987). Jest również absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Filmoznawstwo 1986).
Już jako studentka rozpoczęła swoją karierę w gatunku muzyki oratoryjno – kantatowej, stając się jedną z najbardziej cenionych śpiewaczek w tej dziedzinie muzyki. W swoim dorobku ma blisko 80 utworów oratoryjnych, które wykonuje w Polsce i całej Europie. Współpracuje ze wszystkimi filharmoniami w kraju oraz z licznymi zespołami za granicą. Wielokrotnie brała udział w koncertach Filharmonii Narodowej w Warszawie, uczestnicząc między innymi
w obchodach stulecia tej instytucji. Uczestniczyła także w turnee zagranicznych i koncertach polskich Orkiestry Sinfonia Varsovia i WOSPR i TV w Katowicach.
Katarzyna Suska jest laureatką I Nagrody oraz trzech nagród specjalnych na II Konkursie Ady Sari w Nowym Sączu. Była także finalistką Konkursu L. Pavarottiego w Filadelfii (USA 1988). Była stypendystką Fonds Alex de Vries w Antwerpii (Belgia) oraz polskiego Ministerstwa Kultury (studia w Mediolanie, Włochy). W roku 1999 została uhonorowana Złotą Płytą za udział w nagraniu Halki S. Moniuszki z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie.
Jest laureatką nagrody Złota Maska za główną rolę w operze Carmen G. Bizeta oraz Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy(1994).
Artystka od 1995 roku jest solistką Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie wykonuje czołowe partie mezzosopranu liryczno – koloraturowego, m.in. w Cyruliku Sewilskim i Tancredzie G. Rossiniego, Don Giovannim W. A. Mozarta, Kawalerze srebrnej róży R. Straussa (Octavian), Madamie Butterfly G. Pucciniego, Carmen G. Bizeta
(rola tytułowa). W roku 2005 wystąpiła w Walkirii R. Wagnera z gościnnym udziałem Placido Domingo.
W ostatnich sezonach brała udział w nowych inscenizacjach oper: Łucja z Lammermooru G. Donizettiego (2008), Faust Ch. Gounoda (2008), Borys Godunow M. Musorgskiego (2009), Elektra R, Straussa (2010). W roku 2010 wystąpiła pod batutą Valerego Gergieva w Onieginie P. Czajkowskiego.
Śpiewaczka występowała gościnnie w operach w USA, Ankarze , Lyonie, Lizbonie, Brukseli, Luxemburgu i w operach niemieckich. Była także solistką Opery Śląskiej w Bytomiu, Opery Krakowskiej i Teatru Wielkiego w Łodzi.
Z tym ostatnim wykonała główne partie mozartowskie, a także role Claire w Diabłach z Loudun i Ubicy w Królu Ubu K. Pendereckiego (m.in. na Festiwalu Warszawska Jesień,1995).
Występowała pod batutą takich dyrygentów jak: Karol Stryja, Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Kazimierz Kord, Antoni Wit, Jerzy Katlewicz, Alberto Zedda, Helmuth Rilling, Michael Zilm, Roman Kofman, Krzysztof Penderecki, Jacek Kaspszyk, Mykola Diadiura, Jerzy Swoboda, Marek Pijarowski, Tomasz Bugaj.
W roku 2011 wystąpiła jako solistka w koncercie Orkiestry Narodowej Filharmonii Ukraińskiej w Kijowie, w ramach programu Ministerstwa Kultury RP w związku z przewodnictwem Polski w UE. Katarzyna Suska ma w swoim dorobku 13 płyt kompaktowych, w tym nagrania Requiem, Mszy c-moll Mozarta i dwa recitale pieśni z pianistą Maciejem Zagórskim (Debussy, Szymanowski, Satie 2007, oraz płyta Schubert, Hensel, Brahms 2015).
Kompozytorzy muzyki współczesnej: W. Kilar, J. Łuciuk, K. Rozbicki, K. Penderecki, P. Łukaszewski, A. Nikodemowicz, J. Maksymiuk, R. Twardowski, wielokrotnie zapraszali artystkę do współpracy, w tym również do prawykonań swoich utworów. W roku 2015 była solistką w prawykonaniach dwóch oratoriów: Juliusza Łuciuka – Jan Długosz – dziejopisarz polski Michała Groteckiego – Oblężenie Jasnej Góry.
Recitale pieśniowe są osobnym i znaczącym nurtem w działalności artystki. Wykonywała je m.in. w Amsterdamie, Bergen, Monachium, Lourdes, Antwerpii, a w 2007 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie w ramach obchodów Roku Szymanowskiego, wraz z pianistą Maciejem Zagórskim. Repertuar artystki obejmuje pieśni niemieckie, francuskie, rosyjskie, hiszpańskie, czeskie oraz słowackie. Szczególne miejsce zajmują tu pieśni polskie (Chopin, Szymanowski, Moniuszko, Karłowicz, Lutosławski, Paderewski, Bacewicz, Świder). Katarzyna Suska prowadzi działalność pedagogiczną – liczne kursy mistrzowskie w kraju i za granicą (Litwa, Czechy, Słowacja). Jest jurorem w konkursach wokalnych, między innymi w Międzynarodowym Konkursie im. Rodzeństwa Reszków w Częstochowie (pięć kolejnych edycji od 2009 roku). Jest autorką publikacji naukowych z dziedziny wokalistyki oraz teatru operowego. W roku 2015 otrzymała medal Ministra Kultury RP za zasługi dla kultury polskiej Gloria Artis.