Karolina Czura

Karolina Czura, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie
na kierunkach teoria muzyki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Od 2013 r. prowadzi kameralny chór mieszany
Vox animae w Chrzanowie, z którym wystąpiła na licznych konkursach
i przeglądach (m. in.: wyróżnienie na X Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach, brązowa struna na XVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę”
w Niepołomicach, udział w VI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans” w Krakowie. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną, ucząc w kilku krakowskich szkołach.